Lost in Mozart/Zagubieni w Mozarcie/Germany/Niemcy 2010

***Lost in Mozart / Zagubieni w Mozarcie***

Germany-Russia/Niemcy- Rosja/ 2010

Dir/Reż. Anika Meier

58 min

Languages: German, Russian / Język: niemiecki, rosyjski

Polish subtitles / Polskie napisy

Из Моцарта нам что-нибудь!

Wladiwostok- at the end of the railroad-the Transibirian railway.

Geographically situated next to Japan, China and Korea, Wladiwostok inherits European and even German culture. Mainly Chinese travel to Wladiwostok to look for European influences.

An opera project conducted in 2009 worked within this framework of different cultures. The film reveals the production of the opera „The Magic Flute“ composed by Mozart. Russian and German singers and musicians worked together to realize this opera in Wladiwostok.

For the first time after a long break they opened the orchestra pit of the local philarmony to make this opera project possible. The film shows the project from the very beginning until the premiere.

The main topics are the intercultural dialogue, the misunderstandings and the different working conditions for the musicians in the Communist era . The intercultural dialogue evokes deep essential questions.

The German association called VladOpera e.V. initiated this extraordinary project.This film was sponsored by the Robert Bosch Foundation.

Władywostok- na końcu drogi, kolei transsyberyjskiej.

Usytuowany w pobliżu Japonii, Chin i Korei, Władywostok posiada dziedzictwo europejskiej, a nawet niemieckiej kultury. W poszukiwaniu wpływów kultury europejskiej, do Władywosotku podróżują głównie Chińczycy.

Projekt operowy, mający miejsce w 2009 r. działał w kontekście obecnego tam ducha wielokuturowości. Film oprzedstawia tworzenie opery „Czarodziejski Flet” Mozarta – od pierwszych spotkań do premiery przedstawienia- oraz wspólną pracę  niemieckich oraz rosyjskich  artystów.

Film porusza zagadnienia dialogu międzykulturowego, problemów komunikacyjnych, różnić w warunkach pracy artystów z zachodniego  i postkomunistycznego świata.

Projekt zainicjowany przez Vladopera.

Film nakręcony dzięki  Fundacji Roberta Boscha.

Zapraszamy na pokaz filmu oraz spotkanie z członkinią ekipy filmowej 30 lipca o godzinie 21.50 w Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, ulica Tymienieckiego 24!

We invite you to see the movie and meet the film crew member on 30th July, at 8.30 pm in Book Art Museum in Lodz, Tymienieckiego 24 street! 


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s