Cürük. The pink report / „Cürük“. Różowy raport / Niemcy, Germany / 2010

***Cürük. The pink report  /  Cürük. Różowy raport ***

Production & direction: Ulrike Böhnisch/ Produkcja i reżyseria: Urlike Böhnisch

75 min

Languages: English, German, Turkish/ Język: angielski, niemiecki, turecki

English subtitles/ Napisy angielskie

 

Homosexuality is a desease and needs to be treated“

Selma Aliye Kavaf, Turkish Minister of Family Affairs within an interview

“Homoseksualizm jest chorobą i  trzeba ją leczyć”

Selma Aliye Kavaf,  Turecka Minister Spraw Rodzinnych w jednym z wywiadów

cürük (Turkish)

– rotten, disabled, exempted (English) – zepsuty,  (Polish)

The Turkish army considers homosexuality a mental disorder which exonerates young men from military service, but also requires a medical diagnosis to be reached through both psychological and more invasive (and humiliating) diagnostic procedures. This film tells the heartfelt stories of several gay men, who have made entirely different choices about military service. Due to missing freedom of speech the young men are forced to hide their faces while exposing one of Turkeys bigest taboos.

W tureckiej armii homoseksualizm,  traktowany jako zaburzenie psychiczne wyklucza możliwość odbycia służby wojskowej. Jednoczesnie,  w celu stwierdzenia „zaburzenia” wymagane jest przejście inwazyjnych i upokarzających badań i diagnoz psychologicznych. Fillm opowiada historie kilku mężczyzn, którzy dokonali zupełnie innego wyboru dotyczącego wojska. Ze względu na bezpieczeństwo, protagoniści nie ujawniają swojej twarzy mówiac o jednym z największych tureckich tabu.

Zapraszamy na pokaz filmu w sobotę 30 lipca o godzinie 17.15 do Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, ulica Tymienieckiego 24!

We invite you for the screening of movie on 30th July, to Book Art Museum in Lodz at Tymienieckiego 24 street, at 5.15 pm.

Trailer filmu/ movie trailer

www.curuk-film.de

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s