Filmy / Movies

W sobotę, 30 lipca, zapraszamy do Muzeum Książki Artystycznej (Tymienieckiego 24, pomiędzy Kilińskiego i Przędzalnianą) na dzień z filmami, w ramach Festiwal Babel.

Zaczynamy o 15.00!

On Saturday, 30 July, come to Art Book Musuem (Tymienieckiego 24, between Kilińskiego and Przędzalniania streets) to spend all day with Babel Festiwal movies.

We start at 15.00!

Począwszy od 7 lipca, przez całe wakacje zapraszamy na pokazy filmów związane z tematyką wielokulturowości i dialogiem międzykulturowym.

Starting from 7th July we start with the film review, dedicated to the topic of cultural diversity and intercultural dialogue.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s