O Festiwalu/About the Festival

Festiwal Babel

jest wydarzeniem, którego misją w jest przyczynienie się do budowy miasta Łodzi i regionu łódzkiego, jako miejsca otwartego oraz wrażliwego na kulturową i artystyczną różnorodność.

Na pierwszą edycję Festiwalu składają się różnorodne przedsięwzięcia artystyczne, kulturalne i edukacyjne. Dwa miesiące wydarzeń: pokazy filmów, wystawy fotograficzne,  warsztaty, wywiady mają na celu stworzenie przestrzeni  dla ekspresji artystycznej i debaty publicznej związanej z tematyką różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego.

Głównym motywem Festiwalu będzie zagadnienie inności stąd hasło przewodnie: „Inna/y”

Historia uczy, iż spotkania z „innym” nie należą do łatwych. Wymagają podjęcia wysiłku zrozumienia, odrzucenia stereotypowego i schematycznego myślenia.

Celem planowanych w kolejnych latach edycji Festiwalu Babel jest  uzsykanie- chociaż cząstkowej -odpowiedzi  na pytanie: jaka jest dzisiejsza, wielokulturowa Łódź, Polska, Europa, świat? Jakie stoją przed nią wyzwania?

Babel Festiwal

Babel Festival is an event with the mission of building Lodz and the region as an open and sensitive place for any kind of cultural and artistic diversity.

The first edition of Babel Festiwal will focus on different artistic, educational and cultural projects: film reviews, photo exhibitions, workshops, interviews and other that aims in creating the space for artistic expression and public debate related to the topic of cultural diversity and intercultural dialogue.

The leading topic of 2011 festival is “the other”

The history of humankind proved so many times that the meeting with “the other” is not always easy, that it often  needs  an effort of comprehension and  rejection of stereotypical thinking mechanisms.

During future Babel Festiwal editions planned for incoming years we would like to answer – althoug even partially – the question: what’s the image of todays’ intercultural Lodz, Poland, Europe and world? What are the challenges?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s